Hur är det med bilverkstäderna i Sverige?

Debatten har pågått länge nu. Svaren skiftar. Men något som är säkert är att det fortfarande fuskas på bilverkstäderna i Sverige. Frågan är hur mycket. Och hur allvarligt.

I en undersökning som motormännen gjorde 2008 visade det sig att det fuskas vid vart sjunde jobb som utförs av bilverkstäder. Och som om inte det vore nog, det är inte alltid små bagateller det fuskas med. Fusken har lett till att allvarliga säkerhetsrisker blivit vanligare.

Det fuskas såklart mest med enkla och små detaljer. Detaljer som inte innebär speciella farligheter för förare och passagerare, men som för bilägaren är såklart irriterande. Men inte allt för sällan sker fusk på delar som är direkt livsfarliga för personerna i bilen. Bromsarna och styrningen är sådana delar av bilen.

Undersökningen visade också att svartarbeten inom bilverkstäder i Sverige är stort. I vissa städer stå stora att upp till 60 % av omsättningen är svart.

År 2012 gjorde motormännen en ny undersökning. Där undersökte de fem oberoende verkstäder som alla tillhör stora och ansedda servicekedjor. Alla fem fick underkänt. Ingen av verkstäderna fyllde i serviceboken vilket ska göras och fyra av verkstäderna gav inte ut något serviceprotokoll vilket gör att bilens garantier inte gäller längre. De allra flesta som lämnar in sin bil på service har ingen koll alls på hur saker och ting fungerar. De vet varken hur bilen servas eller vad som behövs på den delen eller hur en service lagligt och enligt ordningen skall genomföras. Därför är det extra farligt.

Det är mycket allvarligt när det systematiskt fuskas så som det gör bland verkstäder i Sverige. Det gäller för bilägarna att själva ha koll. Tyvärr borde det inte vara så men för att vara på den säkra sidan rekommenderas detta.

Vi har gjort en lista på bilverkstäder som vi rekommenderar!