Fördelar med bilutrustning

Det här inlägget kommer att lista vad du ska tänka på när du införskaffar och installerar bilutrustning till din bil. Om du kan effektivisera hur mycket material du kan få in i en bil så kan du vinna mycket i form av tid och pengar. Den första och kanske största fördelen med bilutrustning i exempelvis transportbilar är:

Ordning & Reda
Genom att utrusta din bil får alla material sina egna platser och kan enkelt sorteras. Detta ger en överblick som kan vara värd väldigt mycket. Genom att montera in exempelvis lådor och hyllor i din bil kan du enkelt hålla koll och ta med dig mindre material som ofta används i olika kapaciteter. Muttrar och spikar är exempel på material som kan vara svåra att hålla reda på och sortera i en bil om du saknar rätt bilutrustning. Har du en eller ett par lådor som är designade enbart för att hålla reda på dessa mindre komponenter kan du enkelt sortera efter mått och användning.

Arbetsbänk
Det är vanligt att montera in någon sorts arbetsbänk i en transportbil. En arbetsbänk ger fördelen av att man alltid kan sitta ned och arbeta på plats. Det ger en känsla av frihet när man har vetskapen att man alltid kan sätta sig ned och arbeta på plats.

Skräddarsydda lösningar
En montering av bilutrustning kan oftast göras för att ge en skräddarsydd lösning till dig som beställare. Beroende på de problem och situationer som uppstår i din vardag eller på din arbetsdag, kan du skräddarsy lösningar som fungerar för dig. En skräddarsydd lösning kan teoretiskt kosta mer pengar, men om du kan effektivisera och lösa situationer som händer på daglig och veckovis basis, så är det välinvesterade pengar.

Investera i bilutrustning för ordning i tillvaron!

Bilskrot och begagnade bildelar

Varje år skrotas och demonteras tusentals krockskadade bilar i Sverige. Många av dessa bilar är fortfarande i väldigt gott skick. Det är väldigt sunt för miljön att återanvända begagnade bildelar i stället för att tillverka nya. Genom att återanvända begagnade bildelar bidrar man till att spara resurser. Det finns mycket värdefullt som går att rädda när det kommer till bilskrot.

Det är bra för miljön att bildelarna från bilskrot kan återanvändas. När du lämnar in din bil för bilskrot och demontering återvinns många olika delar av bilen. LAGA är som medlemmar i Sveriges Bilskrotares Riksförbund med och demonterar bilar på ett tryggt och miljösäkert vis.

Från bilskrot

När din bil av olika anledningar ska bli bilskrot, som att exempelvis bilen är gammal eller att reparationskostnaderna övergår värdet på bilen, finns det ett par saker som du behöver ordna, och papper som du behöver ta med dig när du ska skrota bilen.

Först och främst behöver du lämna in bilen på en auktoriserad bilskrotningsfirma. Det är viktigt med auktorisering för då kan du lita på att bildelarna tas omhand på ett lämpligt sätt och att de återanvänds. Den dagen då det är dags att lämna in bilen för bilskrotning och demontering ska du ta med dig:

– Giltig legitimation
– Den andra (2) och gula delen av registreringsbeviset
– Ska du lämna in någon annans bil behöver du en fullmakt från den personen

Till bildemontering

Det är viktigt att en bildemontering utförs av professionella personer. Då kan man med säkerhet veta att miljöaspekterna tillgodoses, och samtliga återanvända bildelar kommer vara kvalitetssäkrade.

Vad som sker vid en bildemontering:

– Dränering av vätskor exempelvis bränsle, spolarvätska och motorolja. Vätskorna genomgår vidare miljöbehandling efter uppsamling.
– Bly, freoner och kvicksilver hanteras och skickas för miljöbehandling
– Batteri tas ut och hjulen monteras av, där fälg och däck separeras
– Innan karossen pressas ihop för effektiv transportering tar man ut allt glas och skickar de vidare för återanvändning
– Karossen slås även sönder och separeras samt de olika metallerna som bilen besitter levereras till smältverk för återanvändning

LAGA har även verkstäder som använder sig av begagnade original bildelar. Detta är ännu ett steg för att värna om miljön. Du kan lita på och känna säkerhet över att de begagnade bildelarna är kvalitetssäkrade och håller hög standard.